Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-26upr1

RK-10-2007-26upr1.doc  RK-10-2007-26upr1pr1upr1.xls  RK-10-2007-26upr1pr2.doc  RK-10-2007-26upr1pr3.doc  RK-10-2007-26upr1pr4.doc  RK-10-2007-26upr1pr5upr1.doc  RK-10-2007-26upr1pr6upr1.doc
Číslo materiálu26upr1
Číslo jednacíRK-10-2007-26upr1
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
Zpracoval K. Sotonová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 09/2006 dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0545/09/2006/ZK rozpočet kraje na rok 2007. V kapitole Školství, mládeže a sportu - Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - je vyčleněna částka 1 500 tis. Kč na Dofinancování evropských projektů. Dosud bylo vyčerpáno 114 tis. Kč.
Na svém zasedání č. 05/2007 dne 30. 1. 2007 schválila rada kraje usnesením č. 0180/05/2007/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů.
Na základě uvedených dokumentů zažádaly o dofinancování pěti evropských projektů čtyři školy zřizované krajem Vysočina (jedna ze škol podala žádost o dofinancování dvou projektů). Celková požadovaná výše dotací je 368 798 Kč.
Jednotlivé žádosti jsou součástí materiálu RK-10-2007-26upr1, př. 2 - 4 a RK-10-2007-26upr1, př. 5 - 6upr1.
Návrh řešení Všechny projekty jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů. OŠMS navrhuje dofinancovat všechny projekty a poskytnout dotaci žadatelům dle materiálu RK-10-2007-26upr1, př. 1upr1. Smlouvy budou vyhotoveny příjemcům na základě vzoru, který je součástí Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů.
StanoviskaEkonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu, položka Dofinancování evropských projektů (ÚZ 00035) schválena částka 1 500 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu v celkové výši 368 600 Kč pro školy zřizované krajem na dofinancování evropských projektů dle materiálu RK-10-2007-26upr1, př. 1upr1;
schvaluje
změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz organizacím dle materiálu
RK-10-2007-26upr1, př. 1upr1 v celkové výši 368 600 Kč.
Odpovědnost OŠMS, EO
Termín 28. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz