Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-20

RK-11-2007-20.doc  RK-11-2007-20pr1.doc  RK-11-2007-20pr2.doc  RK-11-2007-20pr3.xls
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-11-2007-20
NázevZpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2006
Zpracoval I. Ďásková
Předkládá M. Ňachaj
Počet příloh
Popis problémuOdbor kontroly předkládá radě kraje zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách provedených oddělením veřejnosprávní kontroly v roce 2006. Tyto kontroly byly vykonány v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, a to jednak u příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina, jednak u vybraných příjemců veřejných finančních podpor z rozpočtu kraje Vysočina.
V příloze č. 1 tohoto materiálu je uvedena Zpráva o provedených následných veřejnosprávních kontrolách za rok 2006, v příloze č. 2 jsou shrnuty nejčastější nedostatky v hospodaření příspěvkových organizací kraje Vysočina zjištěné při těchto veřejnosprávních kontrolách v roce 2006 a v tabulkové příloze č. 3 tohoto materiálu jsou uvedeny číselné údaje o počtu následných veřejnosprávních kontrol a objemech zkontrolovaných veřejných prostředků za období let 2003 až 2006.
Návrh řešení Materiál je předkládán pro informaci. Není třeba přijímat žádná opatření.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2006 dle materiálů
RK-11-2007-20, př. 1, RK-11-2007-20, př. 2 a RK-11-2007-20, př. 3.
Odpovědnost OK
Termín 20. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz