Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-19

RK-11-2007-19.doc  RK-11-2007-19pr1.doc  RK-11-2007-19pr2.xls
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-11-2007-19
NázevZpráva o vyhodnocení práce s peticemi a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 7/05 za rok 2006
Zpracoval E. Rydvalová
Předkládá M. Ňachaj
Počet příloh
Popis problémuZpráva o vyhodnocení práce s peticemi za předchozí kalendářní rok je radě kraje předkládána v souladu s Čl. 5 odst. 1 Pravidel kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí, která byla schválena usnesením rady kraje č. 284/31/01/RK dne 10. 12. 2001.
Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností je radě kraje předkládána v souladu s Čl. 6 odst. 1 Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 7/05, která byla schválena usnesením rady kraje č. 1598/38/2005/RK dne 6. 12. 2005.
V příloze č. 1 tohoto materiálu je uvedena Zpráva o vyhodnocení práce s peticemi a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 7/05 v roce 2006. V příloze č. 2 tohoto materiálu je tabulkový přehled stížností podaných v roce 2006 v členění podle jejich obsahu a způsobu vyřízení.
Návrh řešení Materiál je předkládán pro informaci. Není třeba přijímat žádná opatření.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zprávu o vyhodnocení práce s peticemi a souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 7/05 za rok 2006 dle materiálů RK-11-2007-19, př. 1 a RK-11-2007-19, př. 2.
Odpovědnost OK
Termín 20. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz