Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-17

RK-11-2007-17.doc  RK-11-2007-17pr1.tif  RK-11-2007-17pr2.xls
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-11-2007-17
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na akci Stamicovy slavnosti
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočina se obrátilo občanské sdružení Jan Václav Stamic pořadatel hudebního festivalu Stamicovy slavnosti s žádostí o navýšení dotace na tuto akci. Hudební festival Stamicovy slavnosti je již zařazen v rozpočtu kraje Vysočina - příloha Z2 jako jedna z VIP akcí kraje Vysočina a rada kraje již rozhodla o poskytnutí dotace na tuto akci ve výši 50 000 Kč usnesením č. 0012/02/2007/RK. Pořadatelé se nyní obracejí na kraj Vysočina s žádostí o navýšení dotace o 200 000 Kč z důvodů rozšíření programu festivalu o vystoupení Kurfalckého komorního orchestru z Mannheimu. V době projednávání dotace na akci Stamicovy slavnosti nebylo toto rozšíření programu ještě známo a organizátoři je tak do původní žádosti nemohli uvést. Výše uvedené rozšíření programu zvýšilo rozpočet celé akce zhruba na dvojnásobek. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-11-2007-17, př. 1
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-11-2007-17, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byla občanskému sdružení Jan Václav Stamic, Husova 2147, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 62698371 poskytnuta další dotace ve výši 50 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním hudebního festivalu Stamicovy slavnosti.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru kultury a památkové péče a M. Matějkové, radní kraje Vysočina pro oblast kultury, viz materiál RK-11-2007-17, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 : Akce podporované krajem v roce 2007), § 6409 Ostatní činnosti j. n. je 315 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč občanskému sdružení Jan Václav Stamic, Husova 2147, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 62698371, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním hudebního festivalu Stamicovy slavnosti a
schvaluje
provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2: Akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 50 tis. Kč a současné zvýšení § 3312 Hudební činnost, položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 50 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním hudebního festivalu Stamicovy slavnosti dle materiálů RK-11-2007-17, př. 1
a RK-11-2007-17, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 2007- 4- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz