Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-12

RK-11-2007-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-11-2007-12
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku ve SOŠ Nové Město na Moravě a SUPŠ Jihlava, příspěvkových organizacích kraje
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením 0205/03/2005/ZK dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala Střední odborná škola Nové Město na Moravě (dále SOŠ Nové Město na Moravě) a Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (dále SUPŠ Jihlava) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 24. 10. 2006 rozhodl písemně ředitel SOŠ Nové Město na Moravě o přebytečném a nepotřebném hmotném majetku:
* Bruska pásová Metabo BS 3, inv. č. 4-400122, rok pořízení 1987, pořizovací cena 129 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
* Lesní kolový traktor LKT 80, inv. č. 6-006051, rok pořízení 1998, pořizovací cena 285 238,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
* Lesní kolový traktor LKT 75, inv. č. 6-006014, rok pořízení 1973, pořizovací cena 292 543,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Bruska pásová byla používána při praktické výuce žáků v oborech, které se ve škole již nevyučují. Traktory nejsou provozuschopné a nedají se dále pro potřeby školy použít.
Uváděný majetek byl nabídnut na www stránkách kraje Vysočina od 24. 10. 2006
a 28. 2. 2007 po dobu 14 dnů. O majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace kraje. SOŠ Nové Město na Moravě navrhuje prodej tohoto majetku. Vybrán bude zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou. Cena dle znaleckého odhadu u brusky pásové je stanovena na 25 tis. Kč. U lesních kolových traktorů je 0, přesto se navrhuje jejich prodej na náhradní díly.

Dne 7. 2. 2007 rozhodl písemně ředitel SUPŠ Jihlava o přebytečném a nepotřebném hmotném majetku:
* Osobní automobil SEAT ALHAMBRA, SPZ JIH-75 00, inv. č. z-MS-92, rok pořízení 1997, pořizovací cena 700 000,- Kč, zůstatková cena 164 500,- Kč.
Důvodem vyřazení je zkorodovaná karoserie, výfuk, nutnost výměny čepů, vadná počítačová jednotka, nutnost výměny brzdového obložení.
Uváděný majetek byl nabídnut na www stránkách kraje Vysočina od 8. 2. 2007 po dobu 14 dnů. O majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace kraje. SUPŠ Jihlava navrhuje prodej tohoto majetku. Prodej bude realizován formou výzvy k podání nabídky třem autobazarům. Vybrán bude autobazar s nejvyšší nabídkovou cenou.
Zůstatková hodnota automobilu nebude důvodem ke vzniku záporného hospodářského výsledku SUPŠ Jihlava v roce 2007.
Návrh řešení Navrhuje se, aby rada kraje vyslovila souhlas:
- s vyřazením brusky pásové Metabo BS 3, inv. č. 4-400122, lesního kolového traktoru LKT 80, inv. č. 6-006051, lesního kolového traktoru LKT 75, inv. č. 6-006014, osobního automobilu SEAT ALHAMBRA, SPZ JIH-75 00, inv. č. z-MS-92 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením brusky pásové Metabo BS 3, inv. č. 4-400122, lesního kolového traktoru LKT 80, inv. č. 6-006051 a lesního kolového traktoru LKT 75, inv. č. 6-006014 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkou dle návrhu Střední odborné školy Nové Město na Moravě;
* s vyřazením osobního automobilu SEAT ALHAMBRA, SPZ JIH-75-00, inv. č. z-MS-92 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku formou výzvy k podání nabídky a výběrem autobazaru s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě a Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz