Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-10

RK-11-2007-10.doc  RK-11-2007-10pr1.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-11-2007-10
NázevGymnázium Pacov, vzdání se funkce ředitele
Zpracoval M. Pech
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 20. 2. 2007 oznámil Mgr. František Hofman, že z důvodu odchodu do starobního důchodu se k 31. 7. 2007 vzdává funkce ředitele Gymnázia Pacov. (materiál
RK-11-2007-10, př. 1)
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí toto oznámení a pověřit odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Pacov.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Gymnázia Pacov Mgr. Františka Hofmana ke dni 31. 7. 2007 dle materiálu RK-11-2007-10, př. 1;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Pacov.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz