Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-38

RK-10-2007-38.doc  RK-10-2007-38pr1.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-10-2007-38
NázevProhlášení při podávání žádosti o platbu k projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina
Zpracoval O. Popelová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina ukončil k 31. 7. 2006 realizaci projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina, který byl podpořen v rámci Iniciativy Interreg III.A ČR - Rakousko. Počátkem srpna 2006 podal kraj Vysočina žádost o proplacení tohoto projektu na Centrum pro regionální rozvoj (dále jen "CRR"). Dne 27. 2. 2007 ukončili pracovníci CRR kontrolu žádosti o platbu tohoto projektu a vystavili Žádost o proplacení výdajů k projektu, která je konečným dokumentem stvrzujícím žadateli výši dotace, která mu bude poskytnuta. K Žádost o proplacení výdajů k projektu je však nutné přiložit i čestné prohlášení, že veškeré výdaje a příjmy, které prošly přes zvláštní účet projektu, byly pro projekt použity.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravil text čestného prohlášení a navrhuje radě kraje prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-10-2007-38, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje,
že veškeré příjmy a výdaje související s projektem "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina" jsou zaúčtované výlučně na zvláštním bankovním účtu č. 4200056090/6800 s oddělenou účetní evidencí na analytickém účtu 236 74 "INTERREG IIIA - jezdectví", jsou označeny jedinečným číslem akce 1016000000 a jsou zahrnuty výlučně do Žádosti o proplacení výdajů projektu "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina".
Odpovědnost ORR
Termín 15. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz