Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2007-18

RK-09-2007-18.doc  RK-09-2007-18pr1.doc  RK-09-2007-18pr2.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-09-2007-18
NázevNávrh na vyhlášení grantového programu "Tábory 2007"
Zpracoval P. Horký
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuNa svém zasedání č. 7/2006 dne 26. 9. 2006 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0464/07/2006/ZK "Statut účelového Fondu Vysočiny".
V minulých letech byly z Fondu Vysočiny vyhlášeny grantové programy "Tábory 2004", "Tábory 2005" a "Tábory 2006", které byly velmi úspěšnými programy a setkaly se s velkým ohlasem. Celkem bylo do těchto grantových programů podáno 88 žádostí s celkovou požadovanou výší podpory 4 213 650,- Kč. Hodnota projektů byla za uplynulé tři roky celkem 7 666 483,- Kč.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu předkládá návrh na vyhlášení grantového programu "Tábory 2007" na podporu obnovy vybavení letních táborů (viz materiálu RK-09-2007-18, př. 1). V materiálu RK-09-2007-18, př. 2 je uveden způsob hodnocení specifických kritérií tohoto grantového programu.
Jedná se o opakování úspěšných programů z let 2004 až 2006. Do upraveného znění vyhlášení byly zapracovány připomínky a poznatky garanta a členů řídícího výboru, kteří v roce 2006 grantový programy vyhodnocovali.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina:

doporučuje Usnesením 05/02/2007/Ksvč radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Tábory 2007".
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "Tábory 2007" dle materiálu
RK-09-2007-18, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz