Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-26

RK-08-2007-26.doc  RK-08-2007-26pr1.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-08-2007-26
NázevDodatek č.1 ke smlouvě o nájmu - Úřad práce Žďár nad Sázavou
Zpracoval K. Kotrba, I. Šmídová
Předkládá E. Šarapatková
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad kraje Vysočina užívá v bývalém objektu okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou sedm kanceláří pro zabezpečení výkonu činností 10 zaměstnanců kraje (odbor ekonomický, odbor kontroly a odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství). Od 1.1.2007 jsou nebytové prostory užívány dle smlouvy o nájmu, která byla schválena usnesením č. 1363/2//2006/RK. V souvislosti se změnou způsobu odečtu elektroměrů a fakturace za spotřebu elektrické energie Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou, který je příslušný s objektem hospodařit, předložil návrh dodatku č. 1. Dodatek upravuje způsob vyúčtování skutečných nákladů a zálohových faktur elektrické energie.
Návrh řešení Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu navrhuje uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku podle přílohy 1 materiálu
RK-08-2007-26.
Rozhodování o uzavírání nájemních smluv je podle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku podle materiálu RK-08-2007-26, př. 1.
Odpovědnost OSŘKŽÚ
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz