Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-19

RK-08-2007-19.doc  RK-08-2007-19pr1.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-08-2007-19
NázevStanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuDne 1. 3. 2007 ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, Mgr. Veronika Peslerová, dovrší stanovené doby započitatelné praxe a splní tak podmínku pro postup do vyššího platového stupně dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Vzhledem k tomu, že dochází ke změně platového stupně, musí být ředitelce nově stanoven plat dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje stanovit nově plat ředitelce Krajské knihovny Vysočiny s účinností od 1. 3. 2007 dle materiálu RK-08-2007-19, př. 1. Ostatní složky platu (příplatek za vedení, osobní příplatek) zůstávají beze změny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelky Krajské knihovny Vysočiny s účinností od 1. 3. 2007 dle materiálu RK-08-2007-19, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz