Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-07-2007-03

RK-07-2007-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-07-2007-03
NázevHospodářsko-právní forma příspěvkových organizací kraje
Zpracoval D. Buřičová, P. Dvořák, H. Kolouchová, K. Kotrba, A. Krištofová, P. Pavlinec, J. Svatošová
Předkládá S. Zikmundová
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost Ing. Pavel Hájek - náměstek hejtmana, ředitelka KrÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín průběžně do 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz