Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-18

RK-06-2007-18.doc  RK-06-2007-18pr1.doc  RK-06-2007-18pr2.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-06-2007-18
NázevFond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
Zpracoval Z. Fixa
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu "Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005" byla mezi krajem Vysočina a společností PROVEM, a.s. Havlíčkův Brod. dne 20. 2. 2006 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt "Projektová dokumentace pro výstavbu zemědělské bioplynové stanice Provem - Kojetín" ve výši 188 000,- Kč. Lhůta na realizaci je do 31. 1. 2007. Odbor životního prostředí obdržel dne 17. 1. 2007 písemnou žádost společnosti PROVEM, a.s. Havlíčkův Brod (dále jen žadatel) o prodloužení doby realizace projektu do 30. 3. 2007, dle materiálu RK-06-2007-18, př. 1 .
Vzhledem k zhoršené ekonomické situaci v první polovině roku 2006 odložil žadatel rozhodnutí o realizaci BPS do druhé poloviny roku, čímž bylo způsobeno to, že harmonogram realizace projektu podpořeného Fondem Vysočiny byl narušen. Příslušné dokumentace by měly být zpracovány do konce března 2007.
Z tohoto důvodu žadatel následně požádal kraj Vysočina o prodloužení doby realizace projektu.
Návrh řešení Odbor životního prostředí na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 30. 3. 2007 a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, dle materiálu RK-06-2007-18, př.2.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku smlouvy připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 12/123/05 dle materiálu RK-06-2007-18, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 2007- 2- 15
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz