Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-16

RK-06-2007-16.doc  RK-06-2007-16pr1.doc  RK-06-2007-16pr2.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-06-2007-16
NázevNávrh na úpravu osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
Zpracoval K. Lisá, M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady kraje č. 1122/23/2006/RK ze dne 1. 8. 2006 byl nově stanoven plat řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, z důvodu úpravy osobního příplatku na dobu 6 měsíců, která vypršela ke dni 31. 1. 2007. Odbor kultury a památkové péče předkládá návrh na novou úpravu osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace s účinností od 1. 2. 2007.
Z výše uvedených důvodů a v souladu s usnesením rady kraje musí být řediteli nově stanoven plat dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nově stanovit plat řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 2. 2007 dle materiálu RK-06-2007-16, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 2. 2007 dle materiálu
RK-06-2007-16, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín 6. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz