Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-15

RK-06-2007-15.doc  RK-06-2007-15pr1.xls
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-06-2007-15
NázevSouhlas se zápůjčkou putovní výstavy "Dýmky a svět" ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do zahraničí
Zpracoval M. Horký, K. Lisá
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuMuzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (dále jen muzeum), již několik let spolupracuje s polským Muzeem v Sosnovci. Vzájemná spolupráce se doposud odvíjela v rozsahu oboustranné účasti na odborných konferencích a seminářích. Na základě dalších dohod bylo třebíčské muzeum nyní požádáno o zapůjčení putovní výstavy "Dýmky a svět". Jedná se o soubor 178 nejzajímavějších sbírkových předmětů (dýmky a kuřácké potřeby), které jsou zapsány ve sbírce ZMT/002-03-28/059002, podsbírce uměleckého řemesla o celkové hodnotě 277 250 Kč dle materiálu RK-06-2007-15, př. 1. Cílem výstavy je představit a prezentovat polským návštěvníkům, alespoň zčásti, fond uměleckého řemesla z bohatých sbírek muzea zřizovaného krajem Vysočina. Exponáty putovní výstavy budou zapůjčeny Muzeu v Sosnovci v termínu od 12. 2. 2007 do 31. 10. 2007. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v druhé polovině února, termín vernisáže bude upřesněn pořadateli.
Muzeum bude zajišťovat převoz sbírkových předmětů služebním automobilem a také pojištění předmětů po dobu převozu, náklady s tím spojené bude hradit vystavovatel. Dále muzeum vyřizuje rovněž povolení Ministerstva kultury České republiky k vývozu sbírkových předmětů do zahraničí a smlouvu o výpůjčce do zahraničí.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče, po předchozím projednání s ředitelem Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, navrhuje radě kraje v souladu se zřizovací listinou organizace, organizačním řádem a Zásadami Zastupitelstva kraje o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, udělit souhlas s vývozem a prezentací putovní výstavy "Dýmky a svět", v Muzeu v Sosnovci (Polsko) v termínu od 12. 2. 2007 do 31. 10. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vývozem a prezentací putovní výstavy "Dýmky a svět" ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, v Muzeu v Sosnovci (Polsko) v termínu od 12. 2. 2007 do 31. 10. 2007, dle materiálu RK-06-2007-15, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 6. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz