Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-09

RK-06-2007-09.doc  RK-06-2007-09pr1.doc  RK-06-2007-09pr2.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-06-2007-09
NázevFOND VYSOČINY - změna rozpočtu projektu č. FV 023/140/06
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu Modernizace ubytovacích zařízení 2006 byl jako jeden z příjemců podpory vybrán projekt obce Řídelov, Řídelov 28, 588 56 Telč, IČ 543748, s názvem "Vybavení turistické ubytovny". Předmětem schváleného projektu je pořídit její vybavení lůžky, nábytkem a kuchyňkou. Celkové náklady projektu dosahují částky 105 300,- Kč, přiznaná podpora z Fondu Vysočiny ve výši 40 000,- Kč činí 38%.
Ve skutečnosti byla podstatná část předmětu projektu pořízena svépomocí nebo dary od občanů a celková investice byla v průběhu realizace mírně navýšena o další položky.
Přílohou tohoto materiálu (RK-06-2007-09, př. 2) je žádost žadatele o změnu rozpočtu projektu s vysvětlením důvodu, podaná dne 13. prosince 2006, kde navrhuje začlenění některých položek do rozpočtu - pořízení ohřívačů vody, WC a sprchových vaniček a plynového kotle v celkové výši 113 820,- Kč.
Návrh řešení Přílohou tohoto materiálu je jak původní rozpočet projektu uvedený v žádosti o podporu
(RK-06-2007-09, př. 1) tak rozpočet nový (RK-06-2007-09, př. 2). Rozpočet není součástí smlouvy o poskytnutí podpory.
Změnou položek nedošlo ke změně účelu, na který byla podpora poskytnuta ani ke změně výše dotace kraje Vysočina.
Protože se veškeré náklady týkají vnitřního vybavení a modernizace turistické ubytovny a žadatel se snažil ušetřit na vstupech, navrhujeme vzít úpravu položek rozpočtu na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
nový rozpočet projektu "Vybavení turistické ubytovny" obce Řídelov, Řídelov 28, 588 56 Telč, IČ 543748, dle materiálu RK-06-2007-09, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 7. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz