Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-64

RK-05-2007-64.doc  RK-05-2007-64pr2.xls
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-05-2007-64
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
Zpracoval O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 29. června 2005 usnesením č. 0294/04/2005/ZK schválilo znění materiálu "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "Zásady"). Podávání žádostí je upraveno schválenými Zásadami. Žádosti byly posouzeny podle Zásad.
Seznam žádostí na poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad (dále jen "dotace") je uveden v příloze č. 1 materiálu RK-05-2007-64 a v příloze č. 2 materiálu RK-05-2007-64. Podkladový materiál uvedený v příloze č. 1 materiálu RK-05-2007-64 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny a jsou předkládány odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství podle Zásad k rozhodnutí Radě kraje Vysočina podle přílohy č. 1. materiálu RK-05-2007-64 a Rada Kraje Vysočina doporučuje materiál uvedený v příloze č. 2
RK-05-2007-64 k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.
Žadatelé budou odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyrozuměni o vyřízení žádosti Oznámením o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaEkonomický odbor
Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Zemědělství na poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina schválena částka 27 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití podle materiálu RK-05-2007-64, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu RK-05-2007-64, př. 2;
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz