Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-46

RK-05-2007-46.doc  RK-05-2007-46pr1.tif  RK-05-2007-46pr2.tif
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-05-2007-46
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 09/2006 ze dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0545/09/2006/ZK rozpočet kraje na rok 2007. V kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - Podpora sportu (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost) - je vyčleněna částka 300 000 Kč na "Podporu reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa".
Rada kraje schválila dne 5. 12. 2006 usnesením č. 1750/36/2006/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Z vyčleněné částky zbývá k čerpání 300 000,- Kč.
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 10/06 požádaly 2 organizace, které vysílají své zástupce na mistrovství o finanční podporu v celkové výši 16 850,- Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje přehled žádostí o poskytnutí příspěvku (dále jen dotace) na účast na sportovním mistrovství.
Jihlavský plavecký klub Axis předložil žádost na podporu účasti na Mistrovství ČR v plavání (žádost PUM 01/07 - materiál RK-05-2007-46, př. 1). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 11 250,- Kč. Vzhledem k tomu, že pro JPK Axis již byla schválena dotace na provoz krajského centra talentované mládeže ve výši 200 000,- Kč, tuto dotaci musí schvalovat zastupitelstvo kraje.
TJ Mars Svratka předložila žádost na podporu účasti na Mistrovství ČR staršího žactva v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2007 (žádost PUM 02/07 - materiál RK-05-2007-46, př. 2). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 5 600,- Kč.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. V rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost na "Podporu reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa" (ÚZ 00309) schválena částka 300 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pro Tělovýchovnou jednotu Mars Svratka, U stadionu 331, 592 02 Svratka, IČ 155 44 176 na podporu účasti na Mistrovství ČR staršího žactva v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2007 ve výši 5 600,- Kč dle materiálu RK-05-2007-46, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pro Jihlavský plavecký klub Axis, Rošického 6, 586 04 Jihlava, IČ 634 38 216, na podporu účasti na MČR v plavání ve výši 11 250,- Kč dle materiálu RK-05-2007-46, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz