Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-41

RK-04-2007-41.doc  RK-04-2007-41pr1.doc  RK-04-2007-41pr2.tif
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-04-2007-41
NázevFond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu Čistá voda 2006 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Horní Dubenky dne 28. 6. 2006 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/143/06 na projekt "Kanalizace a ČOV Horní Dubenky". Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč, přičemž se jedná se o podporu na vypracování projektové dokumentace.
Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 28. 02. 2007 by měl být projekt zhotoven. Obec Horní Dubenky dne 15. 1. 2007 požádala o prodloužení doby realizace projektu o 2 měsíce, tj. do 30. 4. 2007 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna zpožděním při projednávání projektu pro stavební povolení a následně i prováděcím projektu.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Horní Dubenky doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/143/06 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 30. 4. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/143/06 podle materiálu RK-04-2007-41, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz