Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-28

RK-04-2007-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-04-2007-28
NázevDelegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava (dále jen nemocnice), potřebuje zajistit dodavatele na veřejnou zakázku:
* "Průběžné dodávky elektrické energie" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon). Oznámení o zakázce bylo zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60003406 dne 8. 12. 2006. Celková předpokládaná cena veřejné zakázky je dle oznámení o zakázce v hodnotě bez DPH ve výši 8 500 tis. Kč. Jedná se o nákup elektřiny od držitelů licence na výrobu elektřiny a od držitelů licence na obchod s elektřinou v celkovém předpokládaném množství 5 300 MWh pro odběrné místo v době od 01. 03. 2007 do 28. 02. 2008.
Nemocnice jako veřejný zadavatel ustavila komisi pro otevírání obálek s nabídkami dle § 71 odst. (1) Zákona. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22. 1. 2007. V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina (dále jen Pravidla) žádá nemocnice o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise. První jednání hodnotící komise se koná dne 7. 2. 2007 v 10:00 hodin v nemocnici, sekretariát ředitele, dveře č. 3.018.

* "Dodávka hemodialyzátorů a hemodiafiltrů" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Oznámení o zakázce bylo zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60003667 dne 21. 12. 2006. Celková předpokládaná cena veřejné zakázky je dle oznámení o zakázce v hodnotě bez DPH ve výši 48 000 tis. Kč. Jedná se o průběžnou dodávku zdravotnického materiálu pro hemodialýzu a hemodiafiltraci v období 5 let v uvedeném poměru 6800 hemodialýz a 1700 hemodiafiltrací za rok. Spotřební zdravotnický materiál zahrnuje všechny základní komponenty potřebné pro 1 ošetření včetně rozpočtení ceny pyrogenního filtru a HDF on-line filtru. V zadávací dokumentaci zadavatel požaduje předložení návrhu materiálního plnění ve vztahu k celkové době a objemu plnění veřejné zakázky v rozsahu zdravotnických prostředků ke zlepšení medicínsko-technických podmínek provozu oddělení dialýzy v nemocnici v minimální konfiguraci: 12 hemodialyzačních monitorů, hardware, software, záložní zdroj energie.
Nemocnice jako veřejný zadavatel ustavila komisi pro otevírání obálek s nabídkami dle § 71 odst. (1) Zákona. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 05. 02. 2007. V souladu s Pravidly žádá nemocnice o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise. První jednání hodnotící komise se koná dne 14. 02. 2007 v 10:00 hodin v nemocnici, sekretariát ředitele, dveře č. 3.018.

* "Dodavatelské praní a čistění prádla a ostatní služby" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Oznámení o zakázce bylo zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60003670 dne 21. 12. 2006. Celková předpokládaná cena veřejné zakázky je dle oznámení o zakázce v hodnotě bez DPH ve výši 30 000 tis. Kč. Jedná se o dodavatelské praní prádla včetně oprav, čištění a dopravy. Variantně zadavatel požaduje předložení návrhu na komplexní servis zdravotnického prádla a operačního krytí.
Nemocnice jako veřejný zadavatel ustavila komisi pro otevírání obálek s nabídkami dle § 71 odst. (1) Zákona. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 12. 02. 2007. V souladu s Pravidly žádá nemocnice o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise. První jednání hodnotící komise se koná dne 21. 02. 2007 v 10:00 hodin v nemocnici, sekretariát ředitele, dveře č. 3.018.
Návrh řešení Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rozhoduje rada kraje o účasti zástupce zřizovatele v hodnotící komisi.
Návrh předpokládá delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků z řad samosprávy a krajského úřadu pro každou veřejnou zakázku zvlášť přímo na jednání rady kraje.
* "Průběžné dodávky elektrické energie" 7. 2. 2007 v 10:00 hodin
* "Dodávka hemodialyzátorů a hemodiafiltrů" 14. 2. 2007 v 10:00 hodin
* "Dodavatelské praní a čistění prádla a ostatní služby" 21. 2. 2007 v 10:00 hodin
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
* .............................. a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a .............................. a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Průběžné dodávky elektrické energie" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava;
* .............................. a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a .............................. a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka hemodialyzátorů a hemodiafiltrů" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava;
* .............................. a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a .............................. a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodavatelské praní a čistění prádla a ostatní služby" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.
Odpovědnost Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz