Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-22

RK-03-2007-22.doc  RK-03-2007-22pr1.doc  RK-03-2007-22pr1upr1.doc  RK-03-2007-22pr2.doc  RK-03-2007-22pr2upr1.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-03-2007-22
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - podpora neziskového sektoru
Zpracoval P. Zábranská
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu schválena částka 230 tis. Kč na podporu neziskového sektoru, z toho 30 tis. Kč na "Podporu Regionální velké výměny zkušeností (RVVZ)" a 200 tis. Kč na "Podporu Rady dětí a mládeže kraje Vysočina (RDMKV)" - občanského sdružení zastřešujícího organizace pracující s dětmi a mládeží v kraji Vysočina.
Pořadatelem RVVZ, konané v letošním roce v Třebíči, je občanské sdružení Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje rozhodnout o přidělení finančních příspěvků ve výši 30 tis. Kč organizaci Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ, IČ 26610418, se sídlem Otmarova 22, 674 01 Třebíč, na Regionální velkou výměnu zkušeností.
Radě kraje se navrhuje rozhodnout o přidělení finančních příspěvků ve výši 200 tis. Kč organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČ 26524783, se sídlem Věžní 1, 586 01 Jihlava, na její celoroční činnost.
Přílohy 1 a 2 materiálu RK-03-2007-22 jsou smlouvy pro přidělení finančních příspěvků.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. V rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže na "Podporu Regionální velké výměny zkušeností" schválena částka 30 tis. Kč a na "Podporu Rady dětí a mládeže kraje Vysočina" byla schválena částka 200 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* přidělit finanční příspěvek z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) v celkové výši 30 tis. Kč organizaci Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ, IČ 26610418, se sídlem Otmarova 22, 674 01 Třebíč, na Regionální velkou výměnu zkušeností;
* přidělit finanční příspěvek z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) v celkové výši 200 tis. Kč organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČ 26524783, se sídlem Věžní 1, 586 01 Jihlava, na její celoroční činnost.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz