Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 2/2007, které se bude konat dne 09.01.2007 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 37/2006 a č. 1/2007
2. Nabytí zastávkového pruhu včetně pozemku v k. ú. a obci Benetice
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-02-2007-02)
3. Stavba chodníku a rozšíření silnice v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-02-2007-03)
4. II/387 Štěpánov nad Svratkou, II/129 Cetoraz - mosty
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-02-2007-04)
5. Využití ocelových přístřešků postavených v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-02-2007-05)
6. Darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-02-2007-06)
7. Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-02-2007-07)
8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-02-2007-08)
9. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-02-2007-09)
10. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-02-2007-10)
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2006
    (9:50 9:55, J. Joneš, RK-02-2007-11)
12. Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2007
    (9:55 10:00, M. Kalivoda, RK-02-2007-12)
13. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2007
    (10:00 10:05, M. Kalivoda, RK-02-2007-13)
14. Partnerská dohoda v rámci projektu RurIS se Společností pro rozvoj Humpolecka
    (10:05 10:10, P. Pavlinec, RK-02-2007-14)
15. Darovací smlouva - program Phare, projekt CZ 02.06.01
    (10:10 10:15, P. Pavlinec, RK-02-2007-15)
16. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež - oprava
    (10:15 10:20, Z. Ludvík, RK-02-2007-16)
17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Týden vzdělávání dospělých
    (10:20 10:25, Z. Ludvík, RK-02-2007-17)
18. Změny ve školském rejstříku
    (10:25 10:30, Z. Ludvík, RK-02-2007-18)
19. Vyřazení majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
    (10:30 10:35, V. Švarcová, RK-02-2007-19)
20. Nemocnice Třebíč - pronájem movitého majetku
    (10:35 10:40, V. Švarcová, RK-02-2007-20)
21. Stanovení platů ředitelů sociálních a zdravotnických zařízení kraje Vysočina
    (10:40 10:45, V. Švarcová, RK-02-2007-21)
22. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
    (10:45 10:50, L. Staněk, RK-02-2007-22)
23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava
    (10:50 10:55, L. Staněk, RK-02-2007-23)
24. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
    (10:55 11:00, L. Staněk, RK-02-2007-24)
25. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Pelhřimov
    (11:00 11:05, L. Staněk, RK-02-2007-25)
26. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Pelhřimov
    (11:05 11:10, L. Staněk, RK-02-2007-26)
27. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč
    (11:10 11:15, L. Staněk, RK-02-2007-27)
28. Záměr uspořádání konference "Kraje a péče o kulturní dědictví" v Jihlavě pod záštitou kraje Vysočina
    (11:15 11:20, M. Matějková, RK-02-2007-28)
29. Plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
    (11:20 11:25, M. Houška, RK-02-2007-29)
30. Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
    (11:25 11:30, V. Kodet, RK-02-2007-30)
31. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
    (11:30 11:35, M. Vystrčil, RK-02-2007-31)
32. Rezignace člena zastupitelstva kraje
    (11:35 11:40, M. Vystrčil, RK-02-2007-32)
33. Rezignace a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
    (11:40 11:45, M. Vystrčil, RK-02-2007-33)
34. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz