Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-31

RK-02-2007-31.doc  RK-02-2007-31pr1.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-02-2007-31
NázevPlán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
Zpracoval P. Maslák
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Rady kraje Vysočina č. 3/2005, konaného dne 11. 1. 2005 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dle odst. 1, zřízena mj. i Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina schvaluje plán činnosti komise rada kraje.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje schválit Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-02-2007-31, př. 1.
StanoviskaNa zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 11/2006, konaného dne 19. 12. 2006, bylo přijato usnesení 021/11/2006/BK, kterým komise schválila Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu
RK-02-2007-31, př. 1.
Odpovědnost P. Maslák, předseda komise
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz