Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-30

RK-02-2007-30.doc  RK-02-2007-30pr1.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-02-2007-30
NázevPlán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
Zpracoval L. Staněk
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Rady kraje Vysočina č. 3/2005, konaného dne 11. 1. 2005 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízena mj. i Dopravní komise Rady kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina č. 6/05 ze dne 9. 8. 2005 plán činnosti komise schvaluje rada kraje.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje schválení Plánu činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-02-2007-30, př. 1.
StanoviskaDopravní komise Rady kraje Vysočina schválila Plán činnosti na rok 2007 na svém zasedání č. 8/2006 dne 15. 12. 2006 (usnesení 043/08/2006/DK). Pověřila Václava Kodeta, aby tento dokument předložil na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu
RK-02-2007-30, př. 1.
Odpovědnost předseda dopravní komise
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz