Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2007-02

RK-01-2007-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-01-2007-02
NázevNávrh na poskytnutí daru
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina v rámci své snahy o podporu občanské sounáležitosti rozvíjí různé aktivity zaměřené na zdůraznění a oslavu důležitých mezníků v životě komunit, ale rovněž jednotlivých občanů kraje Vysočina.
Začátkem ledna 2007 se na území kraje Vysočina narodil první občánek kraje Vysočina. Tato událost rozhodně patří do výše uvedených aktivit.
Návrh řešení Navrhuje se poskytnout prvnímu občánkovi kraje Vysočina narozenému v roce 2007 věcný a finanční dar ve struktuře a výši dle přílohy 1 materiálu RK-01-2007-02. Prvním občánkem kraje Vysočina roku 2007 se rozumí první dítě narozené nejdříve 1. ledna 2007, na území kraje Vysočina, s trvalým bydlištěm hlášeným v našem kraji. Návštěva a gratulace prvnímu občánkovi kraje roku patří již mezi tradiční novoroční aktivity hejtmana kraje Vysočina. Poskytnutí daru proběhne na základě darovací smlouvy (RK-01-2007-02,př.2).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
Rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dar Miloslavu Šeredovi, jakožto prvnímu občánkovi kraje Vysočina narozenému 1. 1. 2007, ve výši a struktuře dle materiálů RK-01-2007-02, př. 1 a RK-01-2007-02, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 10. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz