Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 31/2006, které se bude konat dne 24.10.2006 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2006
2. Darování pozemku v k. ú. a obci Pacov
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-31-2006-02)
3. Koupě pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-31-2006-03)
4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-31-2006-04)
5. Zrušení usnesení 0279/04/2006/ZK a schválení bezúplatného nabytí pozemků
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-31-2006-05)
6. Smlouvy o zřízení věcného břemene - středotlaký plynovod a plynovodní přípojka v Havlíčkově Brodě
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-31-2006-06)
7. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Pelhřimov"
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-31-2006-07)
8. Změna usnesení 0399/07/2006/ZK - koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-31-2006-08)
9. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-31-2006-09)
10. Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-31-2006-10)
11. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-31-2006-11)
12. Koupě nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice".
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-31-2006-12)
13. Nabytí pozemků zastavěných stavbou "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-31-2006-13)
14. Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
    (10:05 10:10, P. Kolář, RK-31-2006-14)
15. Prodej a darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
    (10:10 10:15, P. Kolář, RK-31-2006-15)
16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
    (10:15 10:20, P. Kolář, RK-31-2006-16)
17. Nabytí stavební objektů budovaných v rámci stavby I/38 Moravské Budějovice-obchvat
    (10:20 10:25, P. Kolář, RK-31-2006-17)
18. III/11244 Pavlov - odvodnění, návrh na rozpočtové opatření
    (10:25 10:30, P. Kolář, RK-31-2006-18)
19. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - snížení rozpočtu kapitol
    (10:30 10:35, A. Krištofová, RK-31-2006-19)
20. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006
    (10:35 10:40, A. Krištofová, RK-31-2006-20)
21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2006
    (10:40 10:45, Z. Ludvík, RK-31-2006-21)
22. Týden vzdělávání dospělých
    (10:45 10:50, Z. Ludvík, RK-31-2006-22)
23. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - výukové CNC pracoviště pro Střední školu Pelhřimov
    (10:50 10:55, Z. Ludvík, RK-31-2006-23)
24. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
    (10:55 11:00, Z. Ludvík, RK-31-2006-24)
25. Změny ve školském rejstříku
    (11:00 11:05, Z. Ludvík, RK-31-2006-25)
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
    (11:05 11:10, Z. Ludvík, RK-31-2006-26)
27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
    (11:10 11:15, Z. Ludvík, RK-31-2006-27)
28. Úpravy sítě škol a školských zařízení
    (11:15 11:20, Z. Ludvík, RK-31-2006-28)
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu ROWANet
    (11:20 11:25, P. Pavlinec, RK-31-2006-29)
30. Poskytnutí finančních prostředků pro projekt SomtNet-MAX
    (11:25 11:30, P. Pavlinec, RK-31-2006-30)
31. Smlouva o dotaci od Města Havlíčkův Brod na financování gamakamery pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    (11:30 11:35, V. Švarcová, RK-31-2006-31)
32. Lékařská služba první pomoci
    (11:35 11:40, V. Švarcová, RK-31-2006-32)
33. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
    (11:40 11:45, L. Staněk, RK-31-2006-33)
34. Žádost obcí Číchov a Chlum o pomoc při opravě místní komunikace
    (11:45 11:50, L. Staněk, RK-31-2006-34)
35. Sloučení příspěvkových organizací na úseku správy a údržby silnic kraje Vysočina
    (11:50 11:55, L. Staněk, RK-31-2006-35)
36. Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006
    (11:55 12:00, H. Kubíček, RK-31-2006-36)
37. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
    (12:00 12:05, P. Bureš, RK-31-2006-37)
38. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
    (13:05 13:10, M. Kalivoda, RK-31-2006-38)
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Číchov na zhotovení studie proveditelnosti na opravu mostu
    (13:10 13:15, M. Kalivoda, RK-31-2006-39)
40. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí
    (13:15 13:20, M. Kalivoda, RK-31-2006-40)
41. Návrh na předání věcného daru
    (13:20 13:25, M. Kalivoda, RK-31-2006-41)
42. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007
    (13:25 13:30, M. Černý, RK-31-2006-42)
43. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
    (13:30 13:35, M. Černý, RK-31-2006-43)
44. Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945
    (13:35 13:40, M. Černý, RK-31-2006-44)
45. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnut
    (13:40 13:45, M. Černý, RK-31-2006-45)
46. Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
    (13:45 13:50, M. Černý, RK-31-2006-46)
47. Informace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise
    (13:50 13:55, M. Černý, RK-31-2006-47)
48. Informace o vypracování projektu Technické pomoci pro program INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko pro období 2004 - 2006
    (13:55 14:00, M. Černý, RK-31-2006-48)
49. Návrh na vyhlášení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
    (14:00 14:05, M. Černá, RK-31-2006-49)
50. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz