Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-49

RK-31-2006-49.doc  RK-31-2006-49pr1.doc  RK-31-2006-49pr1upr1.doc  RK-31-2006-49pr2.doc  RK-31-2006-49pr2upr1.doc  RK-31-2006-49pr3.xls  RK-31-2006-49pr3upr1.xls
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-31-2006-49
NázevNávrh na vyhlášení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
Zpracoval Z. Čech, D. Tesařová
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuNa jednání rady kraje č. 28 jsme předložili materiál s návrhem na vytvoření loga Zdravý kraj Vysočina. Na tomto jednání rada kraje vzala na vědomí návrh na vytvoření loga Zdravý kraj Vysočina a doporučila vyhlásit soutěž o návrh loga Zdravý kraj Vysočina. a s podmínkami soutěže oslovit vybrané školy v kraji Vysočina.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana spolu s odborem regionálního rozvoje připravil podmínky pro vyhlášení soutěže o návrh značky (logotypu) Zdravý kraj Vysočina. Podmínky soutěže jsou obsahem materiálu RK-31-2006-49, př. 1. Dodané návrhy budou hodnoceny výběrovou komisí jejíž složení je obsahem materiálu RK-31-2006-49, př. 2.
Odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s odborem školství mládeže a sportu sestavil seznam škol z kraje Vysočina, a také grafických škol z celé ČR, které by svým zaměřením a osnovami výuky mohly mít předpoklady pro vytvoření návrhů značky (logotypu) Zdravý kraj Vysočina. Seznam těchto škol je obsahem materiálu RK-31-2006-49, př. 3.
Školám uvedeným v materiálu RK-31-2006-49, př. 3 budou odborem sekretariátu hejtmana zaslány podmínky soutěže s informací o možnosti zapojit se do této soutěže.
Soutěž bude zcela otevřená a bude se jí moci zúčastnit kdokoli. O vyhlášení soutěže a o podmínkách zúčastnit se jí budeme veřejnost informovat v novinách Kraj Vysočina a také na www.kr-vysocina.cz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhlásit soutěž o návrh značky (logotypu) Zdravý kraj Vysočina dle podmínek uvedených v mat. RK-31-2006-49, př. 1;
* jmenovat hodnotící komisi dle materiálu RK-31-2006-49, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz