Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 25/2006, které se bude konat dne 29.08.2006 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 23/2006 a 24/2006
2. Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. a obci Ždánice
    (8:35 8:40, P. Kolář, RK-25-2006-02)
3. Stavba odbočovacího pruhu na silnici II/409 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
    (8:40 8:45, P. Kolář, RK-25-2006-03)
4. Smlouva o společném postupu zadavatelů
    (8:45 8:50, P. Kolář, RK-25-2006-04)
5. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (8:50 8:55, P. Kolář, RK-25-2006-05)
6. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2006
    (8:55 9:00, A. Krištofová, RK-25-2006-06)
7. Schválení provedení změny v projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP"
    (9:00 9:05, M. Černý, RK-25-2006-07)
8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z
    (9:05 9:10, Z. Ludvík, RK-25-2006-08)
9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
    (9:10 9:15, Z. Ludvík, RK-25-2006-09)
10. Grantový program Veřejná letiště 2005 - žádost Aeroklubu Jihlava o.s.
    (9:15 9:20, L. Staněk, RK-25-2006-10)
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Vytvoření a posouzení nového způsobu řízení správy a údržby komunikací v kraji Vysočina"
    (9:20 9:25, L. Staněk, RK-25-2006-11)
12. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz