Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2006-11

RK-25-2006-11.doc  RK-25-2006-11pr1.doc  RK-25-2006-11pr2.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-25-2006-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - "Vytvoření a posouzení nového způsobu řízení správy a údržby komunikací v kraji Vysočina"
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuDne 25. 4. 2006 přijala rada kraje usnesení č. 0595/13/2006/RK ve kterém schválila zadání zakázky na "Poradce kraje Vysočina pro posouzení a realizaci reorganizace na úseku správy a údržby silnic, příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina" a zároveň jmenovala hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na výše uvedenou zakázku.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě výše uvedeného usnesení zadal v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 2/05 schválených usnesením č. 0123/05/2005/RK dne 28. 4. 2005 poptávku na zpracování "Poradce kraje Vysočina pro posouzení a realizaci reorganizace na úseku správy a údržby silnic, příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina".
Rozhodnutím zadavatele o zadání zakázky kraje ze dne 29. 5. 2006, byla zakázka zadána vítězné firmě XEOS spol. s r.o., která předložila nabídku na:
* "Poradce kraje Vysočina pro posouzení a realizaci reorganizace na úseku správy a údržby silnic, příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina" za celkovou cenu 1 870 000,- Kč bez DPH, cena celkem vč. DPH činí 2 225 300,- Kč v členění za:
I. etapa cena 750 000,- Kč bez DPH, cena vč. DPH 892 500,- Kč
II. etapa cena 1 120 000,- Kč bez DPH, cena vč. DPH 1 332 800,- Kč

Vzhledem k tomu, že v roce 2006 nemá odbor dopravy a silničního hospodářství na kapitole Doprava alokovány finanční prostředky na financování posouzení a realizace reorganizace správy a údržby silnic, navrhuje radě kraje povýšit rozpočet výdajů kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, ORJ 1000, o částku 892 500,- Kč, snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Strategické a koncepční materiály o částku 892 500,- Kč na financování "Poradce kraje Vysočina pro posouzení a realizaci reorganizace na úseku správy a údržby silnic, příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina" - za dokončení I. etapy.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Pro úplnost dodává, že v příloze R1 Seznam strategických a koncepčních materiálů schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 bylo s navrhovanými materiály uvažováno. Aktuální stav položky Strategické a koncepční materiály ke dni 14.8.2006 je 8 923 830 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o rozhodnutí zadavatele o zadání zakázky kraje na "Poradce kraje Vysočina pro posouzení a realizaci reorganizace na úseku správy a údržby silnic, příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina" firmě XEOS spol. s r.o. a
schvaluje
zvýšení kapitoly doprava, § 2212 Silnice, ORJ 1000 o částku 892 500,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoje kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Strategické a koncepční materiály o stejnou částku 892 500,- Kč na financování "Poradce kraje Vysočina pro posouzení a realizaci reorganizace na úseku správy a údržby silnic, příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina" - za dokončení I. etapy.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz