Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2006-09

RK-25-2006-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-25-2006-09
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
Zpracoval A. Vlachová, O. Johanidesová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuŠkolní stravování se přednostně zabezpečuje v zařízeních školního stravování. V případě některých škol v kraji Vysočina je školní stravování zajišťováno smluvně u jiné osoby poskytující stravovací služby (tzv. náhradní stravování). MŠMT ČR vyhlásilo dotační programy na zabezpečení náhradního stravování pro obecní, krajské školy a pro školy jiných zřizovatelů. Školy, které splní podmínky pro přiznání finančních prostředků z tohoto dotačního programu, obdrží na základě rozhodnutí MŠMT o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v roce 2006 finanční prostředky na zajištění náhradního školního stravování.
Na účet kraje byly připsány finanční prostředky určené pro Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem ve výši 206 910,- Kč, pro ZŠ T. G. Masaryka, Tyršova 409, Bystřice nad Pernštejnem ve výši 396 270,- Kč a pro ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, ve výši 328 797,- Kč.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že rozhodnutí MŠMT jsou vystavena na příslušné školy, budou dotace určené pro základní školy poslány prostřednictvím rozpočtu jejich zřizovatele - města Bystřice nad Pernštejnem jako tzv. průtokové dotace a o tyto prostředky nebude navyšován rozpočet kraje.
Dotace určená pro Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem bude poskytnuta prostřednictvím rozpočtu kraje jako zřizovatele. Radě kraje je tedy navrhováno schválit:
- zvýšení příjmové části a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, o účelovou dotaci na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství ve výši
206 910,- Kč a
- zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem
o účelovou dotaci na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství ve výši 206 910,- Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření dle tohoto materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Školství o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 206 910 Kč určenou pro Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem § 3121 - Gymnázia, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku ve výši 206 910 Kč na zajištění programu "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství";
* zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem o účelovou dotaci na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství ve výši 206 910 Kč dle materiálu RK-25-2006-09.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
Termín srpen 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz