Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2006-03

RK-25-2006-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-25-2006-03
NázevStavba odbočovacího pruhu na silnici II/409 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o stavbu odbočovacího pruhu pro přístupovou komunikaci do obchodní zóny v obci Kamenice nad Lipou.
Vysočina je vlastníkem pozemků par.č. KN 2832/146 - ost. pl., silnice o výměře 1684 m2 a par. č. PK 4117/1 o výměře 10.326 m2, které jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu Katastrálním pracovištěm Pelhřimov na LV 2698 pro uvedené k. ú. a obec. Vysočina získala oba pozemky na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10.9.2001. Uvedené pozemky byly svěřeny zřizovací listinou do správy organizace s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov.
Na Vysočinu se obrátilo prostřednictvím firmy INDES INVEST s.r.o. město Kamenice nad Lipou se žádostí o souhlas výstavbou odbočovacího pruhu na silnici II/409, vedoucího po uvedených pozemcích. Odbočovací pruh bude vystavěn v rámci stavby "Přístupová komunikace do Obchodní zóny v Kamenici nad Lipou". Město Kamenice nad Lipou počítá s tím, že po dostavbě odbočovacího pruhu se tento stane na základě zákona 13/1997 Sb. součástí silnice II/409 a bude proto převeden bezúplatně a na náklady města Kamenice nad Lipou do vlastnictví Vysočiny.
Návrh řešení Odbor majetkový po konzultaci s SÚS Pelhřimov doporučuje radě kraje souhlasit s výstavbou odbočovacího pruhu. Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou odbočovacího pruhu na pozemcích par. č. KN 2832/146 a par. č. PK 4117/1 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout přijmout dar stavby odbočovacího pruhu na pozemcích par. č. KN 2832/146 a par. č. PK 4117/1 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou.
StanoviskaSouhlasné stanovisko SÚS Pelhřimov ze dne 9. 12. 2005.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou odbočovacího pruhu na silnici II/409 na pozemcích par. č. KN 2832/146 a par. č. PK 4117/1 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout přijmout dar stavby odbočovacího pruhu na silnici II/409 na pozemcích par. č. KN 2832/146 a par. č. PK 4117/1 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz