Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-87

RK-22-2006-87.doc  RK-22-2006-87pr1.doc
Číslo materiálu87
Číslo jednacíRK-22-2006-87
NázevShrnutí závěrů z hodnotící zprávy o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hl.m. Prahy v letech 2004 a 2005 (se zaměřením na kraj Vysočina)
Zpracoval E. Rydvalová, M. Ňachaj
Předkládá S. Zikmundová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením vlády č. 554/2003 + P ze dne 4. 6. 2003 o Systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků ústředními správními úřady bylo ministru vnitra uloženo předkládat vždy nejpozději do 30. dubna kalendářního roku následujícího po období, na které byl zpracován plán kontrol, vyhodnocení výsledků kontrol krajů a hlavního města Prahy.
V souladu s tímto úkolem byl do vlády v dubnu 2006 předložen materiál "Hodnotící zpráva o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hlavního města Prahy v létech 2004 - 2005".
V příloze č. 1 je uvedeno "Shrnutí závěrů z hodnotící zprávy o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hl.m. Prahy v letech 2004 a 2005 (se zaměřením na kraj Vysočina)", které bylo zpracováno na základě výše uvedené zprávy projednané vládou a upozorňuje na některé její podstatné závěry a současně shrnuje výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti vykonaných u Krajského úřadu kraje Vysočina.
Návrh řešení Materiál je předkládán pro informaci. Není třeba k němu přijímat žádná opatření.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Shrnutí závěrů z hodnotící zprávy o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hl. m. Prahy v letech 2004 a 2005 (se zaměřením na kraj Vysočina).
Odpovědnost odbor kontroly
Termín 18. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz