Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-72

RK-22-2006-72.doc  RK-22-2006-72pr1.doc  RK-22-2006-72pr2.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-22-2006-72
NázevRealizace projektu "První pomoc do škol 2006"
Zpracoval T. Halačka
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa základě schváleného rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na r. 2006 - § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví je pro zajištění projektu Laická přednemocniční první pomoc vyčleněna částka 1 500,- tis. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu připravil třetí ročník celokrajského projektu "První pomoc do škol". Nově je připravena výuka pro cílovou skupinu sedmnáctiletých - tj. pro druhé ročníky středních škol a učilišť. Přihlásilo se 17 středních škol a učilišť našeho kraje a v 73 kurzech bude proškoleno na 1900 mladých lidí. Celkové předpokládané náklady dosáhnou částky cca 270 tis. Kč. Bližší údaje jsou uvedeny v příloze RK-22-2006-72, př. 1. Finanční zabezpečení navrhujeme formou Smlouvy o zajištění výukového programu "První pomoc do škol" viz materiál RK-22-2006-72, př. 2.
Návrh řešení Cílem projektu je proškolit mladé lidi našeho kraje v poskytování laické zdravotnické první pomoci s důrazem na praktickou výuku. Výuka bude probíhat v měsících září až prosinec 2006 a budou ji zajišťovat profesionální záchranáři - pracovníci Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace v rozsahu 3 vyučovacích hodin, s procvičením kardiopulmunální resuscitace a život zachraňujících úkonů.
StanoviskaStanovisko odboru školství:
OŠMS tento projekt podporuje, protože je přínosný pro výuku. Praktické poznatky poskytování první pomoci nabyté v kursech pořádaných v rámci projektu mohou napomoci při záchraně lidského života.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* způsob provedení projektu "První pomoc do škol 2006", podle předloženého návrhu včetně přílohy RK-22-2006-72, př. 1;
* finanční zabezpečení podle materiálu RK-22-2006-72, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 2006- 12- do 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz