Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-28

RK-22-2006-28.doc  RK-22-2006-28pr1.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-22-2006-28
NázevStanovení platu
Zpracoval D. Špačková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Rady kraje Vysočina č. 1007/20/2006/RK ze dne 27. 6. 2006 byl jmenován do funkce ředitele Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Mgr. Milan Novák, s účinností od 1. 8. 2006.
Návrh řešení V souvislosti se jmenováním Mgr. Milana Nováka do funkce ředitele Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, OŠMS předkládá radě návrh na stanovení platu, který výše uvedenému řediteli náleží s účinností od 1. 8. 2006 dle materiálu RK-22-2006-28, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanovuje
v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Milana Nováka, ředitele Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, s účinností od 1. 8. 2006 dle materiálu
RK-22-2006-28, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín červenec 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz