Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-06

RK-34-2017-06.doc  RK-34-2017-06pr01.doc  RK-34-2017-06pr02.doc  RK-34-2017-06pr03.doc  RK-34-2017-06pr04.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-34-2017-06
NázevZadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina
Zpracoval P. Pavlinec, K. Jiráková, R. Páleník (P
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuOdbor informatiky ve spolupráci s Projektovou kanceláří a OŠMS realizuje technickou část vybraných projektů škol zřizovaných Krajem Vysočina v rámci výzvy 33 IROP - tzv. vnitřní konektivita školy. Cílem této části projektů je zlepšení dostupnosti, rychlosti a bezpečnosti připojení škol, pedagogů a studentů k internetu.
Větší část IT výdajů projektů je realizována prostřednictvím zakázky na tzv. rámcové smlouvy (viz RK-24-2017-02). Zbylé specifické části IT vybavení je nutné vysoutěžit samostatnou veřejnou zakázkou.
Odbor informatiky ve spolupráci s Projektovou kanceláří připravil zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávky specifikovaných ICT komponent do jednotlivých středních škol.
Předpokládaná hodnota celé zakázky je 2 866 227 Kč.
Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
A. Dodávka komponent a licencí - šest vybraných středních škol na území Kraje Vysočina dle zadávací dokumentace
B. Datové rozvody pro Střední školu stavební Jihlava
C. Doplnění strukturované a optické kabeláže vč. příslušenství v budovách VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
D. Datové rozvody pro Střední průmyslovou školu stavební Havlíčkův Brod
E. Doplnění strukturované a optické kabeláže vč. příslušenství a freecoolingová klimatizační jednotka pro Střední průmyslovou školu Třebíč
Předpokládané datum uzavření smluv je 15. 2. 2018.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina vyhlásit nadlimitní veřejnou zakázku na služby Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina .
Předkladatel předkládá podklady pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/16 (dále jen Pravidla ).
Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina
- rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-34-2017-06, př. 1 a RK-34-2017-06, př. 2 ;
- pověřit k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-34-2017-06, př. 3;
- uložit Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem;
- uložit Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina zapracovat případné připomínky Centra regionálního rozvoje ČR.

Dle ustanovení čl. 7 odst. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 7/17 rozhoduje o zadávání a způsobu zadávání rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů
RK-34-2017-06, př. 1 a RK-34-2017-06, př. 2;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-34-2017-06, př. 3;
ukládá
odboru informatiky:
* zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem;
* ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina zapracovat případné připomínky Centra regionálního rozvoje ČR.
Odpovědnost OI, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 2017- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz