Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-36

RK-34-2017-36.doc  RK-34-2017-36pr01.xls  RK-34-2017-36pr02.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-34-2017-36
NázevVypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/13421 v průjezdním úseku obce Rácov.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. KSÚSV objednala geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Odboru majetkovému byl předložen geometrický plán č. 111-139/2014 pro k. ú. Rácov a obec Batelov, který vypracoval Ing. Martin Pejchal.
OM oslovil obec a dotčené vlastníky dle materiálu RK-31-2017-26 a rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o majetkoprávním vypořádání dotčených pozemků.
Nyní se odboru majetkovému ozval poslední vlastník dotčený geometrickým plánem.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt úplatně pozemky dle materiálu RK-34-2017-36, př. 1 od vlastníka uvedeného v katastru nemovitostí, který souhlasil s nabízenou kupní cenou 100 Kč/m2.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně od vlastníka uvedeného v katastru v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné tělesem silnice III/13421 v k. ú. Rácov.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava a ODSH souhlasí s nabytím uvedených pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu
RK-34-2017-36, př. 1 v k. ú. Rácov od vlastníka uvedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 7. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz