Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-09

RK-34-2017-09.doc  RK-34-2017-09pr01.doc  RK-34-2017-09pr02.doc  RK-34-2017-09pr03.doc  RK-34-2017-09pr04.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-34-2017-09
NázevVěcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím darů, a to:
* věcný dar (televizor Tesla) od fyzické osoby v hodnotě 1 000 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-34-2017-09, př. 1 (neveřejná příloha);
* věcný dar (PC) od společnosti FLAME Systém s.r.o. v hodnotě 11 078,76 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-34-2017-09, př. 2;
* peněžní účelový dar od společnosti A.IMPORT.CZ spol. s r.o. ve výši 20 000 Kč pro plicní oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu
RK-34-2017-09, př. 3.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí věcných a peněžních účelových darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smluv. Odůvodnění neveřejné přílohy RK-34-2017-09, př. 1 je uvedeno v příloze RK-34-2017-09, př. 4.
Návrh řešení Věcné dary a peněžní účelový dar bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím věcných darů
a peněžního účelového daru dle materiálů RK-34-2017-09, př. 1-3. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s přijetím darů je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s přijetím věcných darů a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2017-09, př. 1, RK-34-2017-09, př. 2 a RK-34-2017-09, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 3. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz