Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 31/2017, které se bude konat dne 03.10.2017 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2017
2. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-31-2017-02)
3. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-31-2017-03)
4. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-31-2017-04)
5. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-31-2017-05)
6. Nadační příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-31-2017-06)
7. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-31-2017-07)
8. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-31-2017-08)
9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-31-2017-09)
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
    ( S. Měrtlová, RK-31-2017-10)
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-31-2017-11)
12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2017
    ( S. Měrtlová, RK-31-2017-12)
13. Vyhodnocení fotosoutěže Příroda a krajina Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
    ( L. Seidl, I. Šteklová, RK-31-2017-13)
14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
    ( D. Buřičová, RK-31-2017-14)
15. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
    ( Z. Kadlec, RK-31-2017-15)
16. Podstatná změna č. II. projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-31-2017-16)
17. 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
    ( V. Švarcová, RK-31-2017-17)
18. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-31-2017-18)
19. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Vrátka, z.s.
    ( V. Švarcová, RK-31-2017-19)
20. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2017
    ( A. Krištofová, RK-31-2017-20)
21. Přijetí dotací z IROP na projekty silniční infrastruktury
    ( H. Strnadová, RK-31-2017-21)
22. Pověření zadavatele k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci Odboru dopravy a silničního hospodářství.
    ( H. Strnadová, RK-31-2017-22)
23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    ( H. Strnadová, RK-31-2017-23)
24. Zveřejnění záměru darování mostu
    ( P. Kolář, H. Strnadová, RK-31-2017-24)
25. Výkup pozemku v k. ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec
    ( P. Kolář, RK-31-2017-25)
26. Vypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
    ( P. Kolář, RK-31-2017-26)
27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Černá
    ( P. Kolář, RK-31-2017-27)
28. Návrh na změnu usnesení č. 0022/01/2017/ZK
    ( P. Kolář, RK-31-2017-28)
29. Návrh na změnu usnesení 0675/13/2017/RK
    ( P. Kolář, RK-31-2017-29)
30. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stařeč a k. ú. Kracovice
    ( P. Kolář, RK-31-2017-30)
31. Prodej pozemku v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
    ( P. Kolář, RK-31-2017-31)
32. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
    ( P. Kolář, RK-31-2017-32)
33. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-31-2017-33)
34. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-31-2017-34)
35. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
    ( P. Kolář, RK-31-2017-35)
36. Darování a prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
    ( P. Kolář, RK-31-2017-36)
37. Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Třebíč, M Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek
    ( P. Kolář, RK-24-2017-37)
38. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
    ( K. Ubr, RK-31-2017-38)
39. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
    ( K. Ubr, RK-31-2017-39)
40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
    ( K. Ubr, RK-31-2017-40)
41. Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
    ( K. Ubr, RK-31-2017-41)
42. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
    ( K. Ubr, RK-31-2017-42)
43. Návrh na stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, do rozpočtu kraje a na provedení rozpočtového opatření
    ( K. Ubr, RK-31-2017-43)
44. Pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti školství a dary vítězným školám soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO
    ( K. Ubr, RK-31-2017-44)
45. Uzavření smluv pro účast Kraje Vysočina na přehlídkách středních škol v roce 2017
    ( K. Ubr, RK-31-2017-45)
46. Souhlas s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-31-2017-46)
47. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-31-2017-47)
48. Zpráva o projektu Connecting Regions AT-CZ a projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-31-2017-48)
49. Návrh na poskytnutí finančního daru v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-31-2017-49)
50. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
    ( E. Horná, RK-31-2017-50)
51. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz