Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-18

RK-31-2017-18.doc  RK-31-2017-18pr01.xls
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-31-2017-18
NázevNávrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDomov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, požádal o schválení změny čerpání fondu investic uvedené v příloze č. 1 materiálu RK-31-2017-18. Jedná se o nákup sušiček prádla v případě havárie (z důvodu častých oprav) a směšovací dezinfekční panely (panel na automatické dávkování dezinfekčních roztoků pro úklid, dezinfekci lůžek, van, křesel apod.). Celkové čerpání fondu investic tak bude navýšeno o 460 000 Kč. Předpokládaný zůstatek fondu investic bude po této změně k 31. 12. 2017 ve výši 103 000 Kč. Schválené a upravené čerpání fondu investic je uvedeno v materiálu
RK-31-2017-18, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas s úpravou čerpání fondu investic u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Udělením souhlasu radou kraje má příspěvková organizace vytvořeny podmínky pro realizaci svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-31-2017-18, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz