Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2017-04

RK-31-2017-04.doc  RK-31-2017-04pr01.doc  RK-31-2017-04pr02.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-31-2017-04
NázevPeněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím peněžních účelových darů, a to od společností:
* Mann + Hummel Service s.r.o. na pořízení elektricky polohovatelných lůžek včetně nočních stolků nebo speciálních pečovatelských lůžek pro oddělení LDN nemocnice ve výši 50 000 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2017-04, př. 1;
* PKS stavby a.s. na pořízení multifunkčního stroje (traktoru) na údržbu areálu nemocnice ve výši 100 000 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu
RK-31-2017-04, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžních účelových darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smluv.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím peněžních účelových darů dle materiálů RK-31-2017-04, př. 1-2. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2017-04, př. 1 a RK-31-2017-04, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 13. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz