Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 30/2017, které se bude konat dne 26.09.2017 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2017
2. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
    ( P. Pavlinec, RK-30-2017-02)
3. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
    ( P. Pavlinec, RK-30-2017-03)
4. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-30-2017-04)
5. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-30-2017-05)
6. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
    ( S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová, RK-30-2017-06)
7. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-30-2017-07)
8. Žádost o změnu termínu realizace akce Urban Art Festival 2017
    ( J. Fischerová, RK-30-2017-08)
9. Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
    ( V. Švarcová, RK-30-2017-09)
10. Dohoda o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací na akci II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014
    ( H. Strnadová, RK-30-2017-10)
11. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
    ( P. Kolář, RK-30-2017-11)
12. Výkup a prodej pozemků v k. ú. Sirákovice a obci Golčův Jeníkov
    ( P. Kolář, RK-30-2017-12)
13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-30-2017-13)
14. Uzavření nájemní smlouvy na části pozemků v k.ú. Doupě
    ( P. Kolář, RK-30-2017-14)
15. Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
    ( P. Kolář, RK-30-2017-15)
16. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov
    ( K. Ubr, RK-30-2017-16)
17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
    ( K. Ubr, RK-30-2017-17)
18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro MŠ a ZŠ
    ( K. Ubr, RK-30-2017-18)
19. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( E. Horná, RK-30-2017-19)
20. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz