Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2017-08

RK-30-2017-08.doc  RK-30-2017-08pr01.pdf  RK-30-2017-08pr02.pdf  RK-30-2017-08pr03.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-30-2017-08
NázevŽádost o změnu termínu realizace akce Urban Art Festival 2017
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina na svém zasedání č. 24/2017 konaném dne 25. 7. 2017 schválila dotaci na realizaci akce Urban Art Festival 2017. Pořadatel, kterým je Aneta Jarošová, se dne 19. 8. 2017 obrátil na náměstkyni hejtmana Kraje Vysočina Janu Fischerovou s informací o změně termínu konání akce z 8. - 10. 9. 2017 na 27. - 29. 10. 2017.
Zdůvodnění je obsahem materiálu RK-30-2017-08, př. 1. Kopie uzavřené smlouvy je obsahem materiálu RK-30-2017-08, př. 2.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje uzavřít dodatek ke smlouvě dle materiálu RK-30-2017-08, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-30-2017-08, př. 3.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz