Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-59

RK-29-2017-59.doc  RK-29-2017-59pr01.pdf
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-29-2017-59
NázevRozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt na biodiverzitu - Asanační opatření na území PR Na Podlesích
Zpracoval J. Říčan, P. Kulková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projednání rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt zaměřený na biodiverzitu s názvem Asanační opatření na území PR Na Podlesích , který byl podán do 54. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OPŽP ).
Na základě usnesení č. 0532/10/2017/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 14. 3. 2017 byl do 54. výzvy OP ŽP podán projekt Asanační opatření na území PR Na Podlesích . Pro tento projekt bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, viz materiál RK-29-2017-59, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje (dále jen ORR ) Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2017-59, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2017-59, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Asanační opatření na území PR Na Podlesích .
Odpovědnost ORR, OŽPZ
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz