Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-49

RK-29-2017-49.doc  RK-29-2017-49pr01.pdf
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-29-2017-49
NázevPodpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí podpory na účast na sportovním mistrovství dle pravidel rady kraje. Rada kraje schválila dne 17. 12. 2014 usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 12/14.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2016 dne 20. 12. 2016 usnesením č. 0576/08/2016/ZK rozpočet kraje na rok 2017. V Rozpočtu kraje 2017 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu je uvažována částka 1 200 000 Kč na Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 12/14 OŠMS obdržel 2 žádosti o dotaci na účast na sportovním mistrovství v celkové výši 20 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje žádosti o poskytnutí dotace na účast na sportovním mistrovství. Žádosti PUM 34-35/17 (viz materiál RK-29-2017-49, př. 1) splňují podmínky pravidel rady kraje, OŠMS navrhuje radě kraje tyto žádosti podpořit. Jelikož se jedná o totožného žadatele na totožnou akci (muži, ženy), navrhujeme radě kraje sloučit dotaci pod jednu smlouvu o poskytnutí dotace.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Na kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu je aktuální stav položky určené na Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích ve výši 99 901 Kč.

Odbor informatiky: dotace jsou evidovány v systému eDotace - ID dotace: PR01972.0034
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 20 000 Kč spolku AURA, z.s., se sídlem Zahradnického 3313, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60126850, na účast na ME v pétanque 2017;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-29-2017-49, př. 1.
Odpovědnost OŠMS; OE
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz