Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-28

RK-29-2017-28.doc  RK-29-2017-28pr01.xls
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-29-2017-28
NázevVyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, a článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100 000 Kč, podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku, včetně důvodů a způsobu vyřazení, je obsažena v materiálu RK-29-2017-28, př. 1.
Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutími o nepotřebnosti majetku ze 17. a 21. července a 2. srpna 2017 a navrhuje jeho vyřazení:
- Server Fortimail 400B Bundle, r. v. 2009, pořizovací cena (dále jen PC) 323 299 Kč, zůstatková cena (dále jen ZC) 1 Kč;
- Narkotizační přístroj Dräger-Fabius GS, r. v. 2004, PC 412 807 Kč, ZC 44 718 Kč;
- Ozař. Teragam - zářič URZ Co-60, r. v. 1996, PC 685 642 Kč, ZC 242 256 Kč;
- Veřejný internet - informační kiosek, r. v. 2006, PC 44 726 Kč, ZC 1 Kč;
- Pumpa infúzní Infuzomat, r. v. 1998, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
- Narkotizační přístroj Anestar N7, r. v. 1982, PC 59 056 Kč, ZC 0 Kč;
- Narkotizační přístroj Anemat N8 Mini, r. v. 1991, PC 49 999 Kč, ZC 0 Kč;
- Narkotizační přístroj Anemat N8 Mini, r. v. 1991, PC 49 999 Kč, ZC 0 Kč;
- Ventilátor plicní Elvent, r. v. 1992, PC 35 584 Kč, ZC 0 Kč;
- Ventilátor plicní Elvent, r. v. 1992, PC 34 700 Kč, ZC 0 Kč;
- Ventilátor plicní Elvent, r. v. 1985, PC 17 745 Kč, ZC 0 Kč;
- Tiskárna C FX 850, r. v. 1992, PC 11 980 Kč, ZC 0 Kč;
- Tiskárna C FX 850, r. v. 1992, PC 11 980 Kč, ZC 0 Kč;
- Tiskárna C FX 850, r. v. 1992, PC 11 980 Kč, ZC 0 Kč;
- Tiskárna Epson FX 850, r. v. 1992, PC 40 000 Kč, ZC 0 Kč;
- Tiskárna Epson LQ 1050, r. v. 1990, PC 44 726 Kč, ZC 0 Kč.
Server Fortimail byl organizaci svěřený do správy, narkotizační přístroj, ozařovač Teragam a informační kiosek získala nemocnice na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK nákupem od Kraje Vysočina dne 1. června 2009, proto nejsou účetně zcela odepsané. Ostatní majetek získala nemocnice bezúplatným převodem od zřizovatele dne 1. června 2009.
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Nemocnice současně zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením odbornou fyzickou likvidací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-29-2017-28, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-29-2017-28, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz