Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-03

RK-29-2017-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-29-2017-03
NázevNávrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuOdboru dopravy a silničního hospodářství vznikla při přípravě a realizaci staveb potřeba na zařazení akcí:
* II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah - jedná se o rekonstrukci silnice v průtahu městem s řešením křižovatky se silnicí II/360, která je ve velmi špatném stavebním stavu. Tento úsek silnice není součástí předávaných komunikací po plánovaném vybudování obchvatu. Silnice je v páteřní síti Kraje Vysočina.
* II/387 křiž. s I/19 - hr. kraje - rekonstrukce silnice II/387 včetně mostu ev. č. 387-011 v Ujčově, který je ve špatném stavebním stavu. Silnice je součástí páteřní sítě Kraje Vysočina.
* II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602 - zpracování vybrané varianty ve stupni studie proveditelnosti s podrobnostmi DÚR. Silniční tah je navržen v Koncepci rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina na zařazení do páteřní sítě. Dle sčítání dopravy došlo v tomto úseku k nárůstu intenzity dopravy od roku 2010 o 60 % na 3 267 vozidel za den.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o zařazení jmenovitých akcí
* II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah
* II/387 křiž. s I/19 - hr. kraje
* II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě. Finanční krytí bude realizováno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
* II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah;
* II/387 křiž. s I/19 - hr. kraje;
* II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602,
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz