Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-35

RK-25-2017-35.doc  RK-25-2017-35pr01.pdf  RK-25-2017-35pr01a.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-25-2017-35
NázevZáměr změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná, zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o záměr změny uspořádání silniční sítě na části územní města Polná - změna trasy některých krajských silnic a s tím související převody úseků pozemních komunikací mezi Krajem Vysočina a městem Polná.
Již delší dobu probíhají diskuse a jednání mezi zástupci Kraje Vysočina (dále jen kraj) a města Polná (dále jen město) o možných variantách řešení nevyhovujícího stavu silnice III/34821, na základě kterých vznikla v roce 2016 vyhledávací studie 2 variant možných řešení. Vybraná varianta zahrnuje částečné převedení trasy silnice III/34821 mimo její stávající stopu. V souvislosti s tím se nabízí možnost provést úpravu konfigurace krajské silniční sítě v centru města Polná.
Rada kraje projednala konkrétní záměr možného řešení a usnesením 1319/24/2017/RK vyslovila souhlas s návrhem záměru změny uspořádání silniční sítě na části územní města Polná dle materiálu RK-24-2017-23 a RK-24-2017-23, př. 2
Návrh řešení K dalšímu pokračování při přípravě záměru změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná je potřebné zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování nemovitého majetku do vlastnictví města Polná.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování:
* úseku stávající silnice II/348 (průjezd přes Husovo náměstí a část ulice Palackého) od křižovatky se silnicí II/351 (ul. Havlíčkova) po křižovatku se silnicí II/351 (ul. Indusova) včetně všech součástí a příslušenství a části pozemků par. č. 2476/4 a par. č. 2476/5 v k.ú. Polná, které budou odděleny geometrickým oddělovacím plánem v rozsahu zastavění uvedeným úsekem stávající silnice II/348
* úsek stávající silnice III/34821 (část ulice Varhánkova) od křižovatky s místní komunikací - odbočkou na místní komunikaci souběžnou s autobusovým nádražím po křižovatku se silnicí II/351 (ulice Havlíčkova) včetně všech součástí a příslušenství a část pozemku par. č. 2456/1 v k.ú. Polná, která bude oddělena geometrickým oddělovacím plánem v rozsahu zastavění uvedeným úsekem stávající silnice III/34821
graficky znázorněna v materiálu RK-25-2017-35, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
Odpovědnost OM
Termín 10. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz