Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-09

RK-25-2017-09.doc  RK-25-2017-09pr01.pdf  RK-25-2017-09pr02.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-25-2017-09
NázevSouhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Fialová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0463/10/2017/RK schválila rada kraje rozpočty na rok 2017 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací nové investiční akce dle materiálů
RK-25-2017-09, př. 1, RK-25-2017-09, př. 2:
* Mrazicí zařízení pro skladování plazmy v předpokládané pořizovací ceně 200 000 Kč.
Uvedená investiční akce bude financována vlastními peněžními prostředky nemocnice převedenými z minulých let a vytvořenými z darů, odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedené investiční akce dle materiálů RK-25-2017-09, př. 1 a RK-25-2017-09, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-25-2017-09, př. 1 a RK-25-2017-09, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz