Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-63

RK-20-2016-63.doc  RK-20-2016-63pr01.pdf
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-20-2016-63
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Katolickým gymnáziem Třebíč
Zpracoval3 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Katolickým gymnáziem Třebíč pro: jednání rady kraje č. 20/2016 dne 7. 6. 2016 zpracovali: M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost o dofinancování projektu s názvem Komunikace v Evropě: tenkrát a v dnešní době, virtuálně a reálně , kterou 17. 5. 2016 podalo Katolické gymnázium Třebíč. Žádost byla podána na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských projektů č. 14/14 schválených Radou Kraje Vysočina dne
17. 12. 2014. Žádost je součástí materiálu RK-20-2016-63, př. 1. Požadovaná finanční podpora činí 47 260 Kč.
Návrh řešení Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce - je uvažována částka 500 000 Kč na Dofinancování evropských vzdělávacích projektů. Vzhledem k tomu, že projekt splňuje všechna kritéria daná Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských projektů, navrhuje OŠMS radě kraje poskytnout Katolickému gymnáziu Třebíč, se sídlem Otmarova 22, 674 01 Třebíč, IČO: 44065663 dotaci ve výši 47 260 Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2016-63, př. 1.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží
a mezinárodní spolupráce - Vzdělávací programy EU (ÚZ 00035) je počítáno s finančními prostředky na dofinancování evropských vzdělávacích projektů.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR01565.0001.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Katolickému gymnáziu Třebíč, se sídlem Otmarova 22, 674 01 Třebíč, IČO: 44065663, ve výši 47 260 Kč na dofinancování projektu Komunikace v Evropě: tenkrát a v dnešní době, virtuálně a reálně a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
RK-20-2016-63, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz