Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-51

RK-20-2016-51.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-20-2016-51
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podala ředitelka Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitelka příspěvkové organizace písemně rozhodla o nepotřebném hmotném majetku:
• myčka nádobí LK 110, inventární číslo 391/44, rok pořízení 2005, pořizovací cena 106 981,- Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2016 je 14 973,- Kč,
• smažící pánev, inventární číslo 391/41, rok pořízení 2004, pořizovací cena 112 066,-Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2016 je 6 712,- Kč.
Navrhovaný nepotřebný majetek je zcela funkční a splňuje veškeré podmínky bezpečnosti a hygieny, ale po proběhlé transformaci příspěvkové organizace, kdy došlo ke zrušení provozu centrální kuchyně, jsou tyto spotřebiče pro příspěvkovou organizaci již neupotřebitelné.
O nepotřebný majetek projevily zájem jiné příspěvkové organizace Kraje Vysočina, a to Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace a Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace:
* myčka nádobí LK 110, inventární číslo 391/44, rok pořízení 2005, pořizovací cena 106 981 Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2016 je 14 973 Kč, Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci, IČO 00511897, se sídlem Pošná - Proseč 1,
PSČ 39501;
* smažící pánev, inventární číslo 391/41, rok pořízení 2004, pořizovací cena 112 066 Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2016 je 6 712 Kč, Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, IČO 00511871, se sídlem Onšov 1, PSČ 39501.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz