Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-30

RK-20-2016-30.doc  RK-20-2016-30pr01.doc  RK-20-2016-30pr02.doc  RK-20-2016-30pr03.pdf  RK-20-2016-30pr04.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-20-2016-30
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení převodu pozemků.
Kraj Vysočina byl v roce 2015 investorem stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř . Po dokončení stavby v k.ú. a obci Nová Ves u Chotěboře, po zaměření skutečného provedení stavby a z následně vyhotoveného geometrického plánu číslo 428-1602/2014 je zřejmé, že výše uvedenou stavbou byly trvale dotčeny i pozemky vedené v katastru nemovitostí jako vlastnictví právnických osob.
Návrh řešení Pro možnost majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2016-30, př. 1 od obce Nová Ves u Chotěboře a současně OM navrhuje radě kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek od SODO DUO, spol. s r.o. se sídlem Nová Ves u Chotěboře č.p. 180, IČ 60915480 za cenu, za podmínek a v rozsahu dle materiálu RK-20-2016-30, př. 2.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2016-30, př. 1 od obce Nová Ves u Chotěboře;
* rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek od SODO DUO, spol. s r.o. se sídlem Nová Ves u Chotěboře č.p. 180, IČ 60915480 za cenu, za podmínek
a v rozsahu dle materiálu RK-20-2016-30, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz